خیریه نیکوکاران شریف
english

اهدای تخت های بیمارستانی به بخش اطفال بیمارستان رفیده تهران

اهدای تخت های بیمارستانی به بخش اطفال بیمارستان رفیده تهران

مؤسسه خیریه نیکوکاران شریف و بنیاد نیکوکاری فرشته ها با عنایت به مسؤولیت های مشخص خود در راستای تجهیز امکانات فرسوده یا غیر استاندارد مراکز درمانی و توانبخشی و پیرو تفاهمنامه همکاری ای که با بیمارستان توانبخشی رفیده تهران به امضا رسانیده اند ، نسبت به تعویض چندین تخت بیمارستانی در بخش نگهداری کودکان این مرکز اقدام کردند .
دکتر شیوا محمدی نیک بنیانگذار این دو نهاد کمک رسان ضمن اعلام خرسندی از تحقق این امر ، از برنامه های آتی جهت ادامه روند پوشش نیازهای درمانی کودکان بیمار و نیازمند بیمارستان رفیده و همچنین تسهیل روند خدمت رسانی بموقع به این عزیزان گفت و ابراز امیدواری کرد تا با تعامل این دو مجموعه بتوانیم گامهای مؤثری را در جهت کاستن از دغدغه های خانواده هایشان حین و بعد فرآیند درمانی و توانبخشی برداریم .

نظر خودتان را ارسال کنید