اعضای خانواده خانم عبدی با مهربانی به استقبال ماه مهر می روند

بنیاد خیریه نیکوکاران شریف در پی بازسازی کامل منزلی که چندی پیش در منطقه محروم پیشوای ورامین دچار سانحه حریق شده بود نسبت به ایزوگام آن اقدام نمود. از آن جایی که در اثر انفجار گاز تمام اثاثیه این واحد مسکونی در سانحه آتش سوزی به تلّی از خاکستر مبدّل شده بود؛ تمهیداتی از سوی بنیاد خیریه صورت گرفت تا ساکنین این خانه که از این واقعه دردناک جان سالم به در برده بودند با نزدیک شدن فصل سرما، به ملزومات اساسی زندگی مجهّز شوند.

روز شنبه مصادف با پانزدهم شهریور ماه 1393جناب آقای خانی، یکی از مددکاران بنیاد خیریه،وسایل مورد نیاز را که به صورت نو خریداری شده بودند به خانواده محترم خانم عبدی تحویل دادند تا اعضای این خانواده با مهربانی به استقبال ماه مهر بروند.

 

 

لغو پاسخ

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد