خیریه نیکوکاران شریف
english

آرد فطریه برای سیستان و بلوچستان

آرد فطریه برای سیستان و بلوچستان

سرزمین کهن بلوچستان پاره ای از تن ایران بزرگ است، با مردمانی شریف و مهربان و مظلوم.
افتخار داشتیم به نمایندگی از شما خوبان، هفته گذشته به این دیار سفر کردیم و امانتی که بر ذمه مان بود را به آنان برسانیم.
رسمی که هر عیدفطر بر آن هستیم تا با تهیه آرد خوراکی که قوت غالب عشایر محروم این پهنه جغرافیایی است کمی از دغدغه های آنان بکاهیم.
پیش نمایش گزارش ویدیویی این سفر تقدیم به پیشگاه نگاه مهربان شما

توضیح اینکه این گزارش بصورت مشروح ظرف دو هفته آینده در قالب دو ویدیوی تکمیلی به روز رسانی خواهد شد.

سیستان و بلوچستان، سرزمینی است پهناور و مستعد اما در عین حال کمتر توسعه یافته!

عدم دسترسی به امکانات عادی در بسیاری از مناطق این استان تا بدانجاست که تصور گذران یک شبانه روز با لحاظ شرایط موجود، غیر ممکن می نماید.

از این رو یکی از مهمترین کانون توجهات این بنیاد نیکوکاری برای رسیدگی مؤثر به نیازهای کودکان بیمار و کم توان و در سوی دیگر ماجرا برنامه ریزی جهت توسعه زیرساخت های مناطق کم برخودار روستایی و عشایر نشین است.

یکی از برنامه های منظمی که در این پهنه هرساله انجام می گیرد توزیع آرد فطریه است که با توجه به گستردگی آن در چهار شهرستان نیکشهر، کنارک، قصرقند و چابهار متمرکز شده و سعی دارد به صورت دوره ای نیازهای عشایر کوچ نشین و بشدت ضعیف را تامین کند چراکه به معنای واقعی کلمه قوت غالب آنان “نان” است .

پس از ایام ماه مبارک رمضان و برابر فراخوانی که صورت گرفت ، علیرغم شرایط سختی که بلحاظ تامین آرد خبازی در کل کشور بالخصوص در این استان وجود داشت ، معادل 66 تن خریداری و در چند نوبت تقدیم اهالی شریف این چهار شهرستان شد .

در این دوره ، 1600 کیسه چهل کیلویی اهدا شد و این یعنی بطور متوسط به ازای هر نفر ، ده کیلو آرد برای مصرفا ماهانه جهت پخت نان و سایر  فرآورده هایی که میتوان از آن استحصال کرد در اختیار خانواده های عشایر قرار گرفته است .

بی شک استمرار این مسیر نیازمند استمرار توجهات همیشگی شما نیکوکاران همیشه همراه است و امیدواریم تا در نوبتی دیگر فرصت خدمتگزاری به یکی از شریف ترین اقشار سرزمین مادری را پیدا کنیم.

ما برای ساختن فردایی روشن تر و برقراری عدالت اجتماعی برای همه خانواده های کم برخوردار بی وقفه در تلاشیم !

… و گزارش تجمیعی توزیع آرد فطریه در نیکشهر، چابهار، کنارک و قصرقند  تقدیم به پیشگاه نگاه مهربان شما

نظر خودتان را ارسال کنید