معصومه عزیز

متأسفانه پدر معصومه خانم متواری شده است. معصومه خانم به همراه مادر و دو خواهرش
در یک منزل استیجاری که دوستان تهیه کرده اند زندگی می کنند.
متولد ۱۳۸۵/۹/۲۱

لغو پاسخ

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد