دفتر مرکزی : تهران – میدان توحید – خیابان پرچم – بین خیابان رودکی و خوش – کوچه نیکوئی – پلاک ۳

تلفن تماس : ۶۶۱۲۷۱۲۸ ۰۲۱

 شماره کارت : ۲۴۳۶ ۷۸۱۴ ۳۳۷۹ ۶۱۰۴

شماره حساب ملت : ۷۷ ۷۷ ۵۰ ۷۷ ۵۰

سرویس آپ: #۳۰۲۹۸۹*۴*۷۳۳*

سرویس اِمپاد: سرویس آپ: #۳۰۲۹۸۹*۷۲۰*

لغو پاسخ

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد