خیریه نیکوکاران شریف

شادی قلب شما، نور زندگی ما

شادی قلب شما، نور زندگی ما

گاهی قلب ها و جسم های کوچک، صحنه مبارزات بزرگی می شوند.

طاهر کودک شجاعی است، نیاز به امید و پشتیبانی دارد. برای همین تصمیم گرفتیم برای تقویت روحیه و و حمایت طاهر، روز تولدش را جشن بگیریم و در کنارش باشیم.

حق همه کودکان است که بدون در نظر گرفتن شرایطی که در آن زندگی می کنند شادی و دلخوشی را تجربه کنند. ما امروزی ها وظیفه داریم کودکان را طوری تربیت کنیم تا آینده ای بهتر را برایمان بسازند، بیایید با شاد کردن دل کودکان، آینده ای بهتر را به دنیا هدیه بدهیم.

امیدواریم همه فرشته های کوچک دلشان شاد باشد و به آرزوهای کوچک و بزرگ خود برسند.

نظر خودتان را ارسال کنید