روز جهانی خیریه و بیانیه ی مدیرعامل موسسه نیکوکاران شریف

روز جهانی خیریه و بیانیه ی مدیرعامل موسسه نیکوکاران شریف

بیانیه ی مدیر عامل و بنیان گزار موسسه خیریه نیکوکاران شریف به مناسبت روز جهانی خیریه   به نام خدا...

به رنگ پهلوانان زورخانه شیرافکن

به رنگ پهلوانان زورخانه شیرافکن

?از قدیم الایام ، زورخانه همیشه جای مردان بزرگ بود، ?مردانی که به نیکی ازشون یاد می شده و مرامشون...