خیریه نیکوکاران شریف
english

تجهیز بیمارستان های سیستان و بلوچستان

تجهیز بیمارستان های سیستان و بلوچستان

مردم عزیز سیستان و بلوچستان این روزها بیشتر از همیشه گرفتار سختی های زندگی هستند. سیل سال 98 و بعد از آن کرونا خساراتی جبران ناپذیر را به مردمان این خطه از کشورمان وارد کرد که بسیاری از این خسارات هنوز هم جبران نشده اند. درست بعد از سیل؛ زمانی که مردم این استان در حال مرهم گذاشتن روی زخم هایشان بودند، شیوع بیماری کرونا بحرانی دیگر را در کشورمان آغاز کرد؛ بحرانی که عزیزان ساکن سیستان و بلوچستان از آن بیشترین ضرر و خسارت را به خاطر اوضاع نابسامان معیشتیشان می برند. بنیاد نیکوکاری شریف در همین راستا اقدام به برگزاری پویشی کرد که با کمک و یاری شما خیرین عزیز بتواند مسیر رد شدن از این بحران را برای عزیزان سیستان و بلوچستانی راحت تر کند. و در نهایت این بار هم  با دستان مهربان و قلب های پر از عشق تک تک شما خیرین عزیز توانست همچون گذشته یک پویش ملی دیگر را با سربلندی به پایان برساند.

با کمک های انسان دوستانه شما توانستیم بیمارستانی را در استان سیستان و بلوچستان به تجهیزات بیمارستانی مجهز نماییم. یادمان باشد، انسان دوستی و کمک به همنوع می تواند دنیا را به جای بهتری تبدیل کند. این اقدام بزرگ نتیجه یکدلی و همدلی شما عزیزان خیر است.

نظر خودتان را ارسال کنید