کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد

کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد

آگاه سازی نوجوانان و جوانان در مقابله با آسیب های اجتماعی بسیار پر اهمیت است . صدالبته دولت ها و مراکز آموزش و رسانه های تابعه آنها می بایست در مسیر شفاف سازی این قشر آینده ساز مسؤولانه عمل کنند ، لیکن سازمان های مردم نهاد در این مسیر بی تفاوت نبوده و بسته به رسالتی که بر عهده دارند بصورت خودجوش گام های مؤثری را در مبارزه با این دست از ناهنجاری های اجتماعی بر می دارند .

مؤسسه خیریه نیکوکاران شریف و بنیاد نیکوکاری فرشته ها در تعامل با مؤسسه خیریه تولد دوباره “کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد” را در روز پنجشنبه سوم مرداد ۱۳۹۸ به اجرا گذاشتند .
در این رویداد که با محوریت نوجوانان و جوانان ۱۰ الی ۱۷ ساله پسر برگزار شد ، مؤلفه های رشدی که منجر به تکامل ذهنی و جسمی می شود برای حاضران کلاس تشریح شد و در نهایت این نتیجه حاصل گردید که با تمام آنچه که آن را بزرگ شدن جسمی می پندارند اما زوایای پنهانی از زندگی وجود دارد که الزاما با تجربه شکل نمی گیرد و باید از نزدیک شدن به آن احتراز نمود .

در این برنامه آموزشی که توسط دکتر حسام عربگری ارایه شد نکاتی مهم در باب بلای خانمان سوز اعتیاد و نحوه رویارویی با آن به هنگام زیست در اجتماع و در نهایت پس زدن دعوت های سایرین آموزش داده شد .

کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیادکارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد

لغو پاسخ

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد