خیریه نیکوکاران شریف

مهربانی، دست معجزه را خواهد گرفت

مهربانی، دست معجزه را خواهد گرفت

شیوع کرونا این روزها شرایطی غیرعادی را ایجاد کرده است، شرایطی که شاید همه ما از پس آن بر نیاییم. اکثر مردم این روزها در قرنطینه خانگی به سر می برند؛ عده بسیاری از مردم کسب و کار خود را تعطیل کرده اند تا بتوانند به سهم خود از پخش بیشتر ویروس کرونا جلوگیری کنند. در این میان عده ای هم از کار بیکار شدند.

در شرایط اقتصادی امروز کشورمان، هیچ چیز اندازه بیکاری نمی تواند به ما فشار بیاورد، هیچ چیز بیشتر از شرمندگی به خاطر ناتوانی در تهیه مواد آسایش خانواده های نمی تواند کمر یک پدر را خم کند. در این روزها، بیش از همیشه، کمک و یاری شما می تواند لب هایی را خندان و قلب هایی را امیدوار کند. کمک به همنوع می تواند به ما کمک کند تا جامعه ای آرمانی تر و خالی از احساسات منفی داشته باشیم.

موسسه خیریه نیکوکاران شریف برای حمایت از افرادی که به واسطه شیوع بیماری کرونا شغل خود را از دست داده اند، پویشی تدارک دیده است.

شما عزیزان می توانید با پیوستن به این پویش و معرفی آن به سایرین، این بار شما مددکار ما باشید.

 

نظر خودتان را ارسال کنید