خیریه نیکوکاران شریف

صدخانه ی گرم تا یلدا

پویش “صد خانه گرم تا یلدا”

برای تامین یکصد بخاری و وسایل گرمایشی

صد خانه گرم تا یلدا

هر عدد بخاری گازی استاندارد

به قیمت عمده بازار

معادل یک میلیون تومان

پک لباس گرم کودک

به نرخ عمده بازار

معادل ۲۰۰ هزار تومان

معرفی پروژه

صد خانه گرم تا یلدا

در کشور ما تعداد خانواده های بد سرپرست یا بی سرپرست، با توجه به شرایط معیشتی سخت به وجود آمده افزایش یافته است. خانواده هایی که بعضا کودکانی معصوم و بی گناه در آنها زندگی می کنند و وضعیت سخت معیشت باعث می شود این کودکان نازنین، نتوانند آنطور که باید کودکی کنند و دورانی که لایقش هستند را تجربه کنند.

اعتقاد داریم که هرکسی حق دارد در زندگی خود آسایش و شادی را تجربه کند. نیکوکاران شریف تمام توان خود را به کار بسته است تا بتواند شادی را هرچند کم و کوچک به خانه های بی بضاعت ببرد.

در همین راستا،در اقدامی خیرخواهانه و همچنین با هدف حمایت از خانواده های تحت پوشش، با اهدای وسایل گرمایشی و پوشاک به این عزیزان، سعی در یاری این خانواده ها داریم…

در بنیاد نیکوکاران شریف امید به این داریم که سهمی هرچند کوچک در گرم نگه داشتن محفل خانواده هایی داشته باشیم که دلشان از روزگار سرد شده است.

حمایت از مظلومین و معصومین در میسر نمی شود، مگر با کمک شما عزیزان و خیرین که نیکوکاران شریف را در مسیر سخت ایجاد زندگی بهتر برای کم بضاعتان همراهی می کنند.

ما با هم و در کنار همیم تا با کمک های کوچکمان، کارهای بزرگی برای شاد کردن هم نوعمان انجام دهیم.

شماهم می توانید برای مشارکت در این پروژه از آن حمایت کنید

حمایت میکنم

ویدیوی گزارش سوابق و نمونه‌های پیشین اهدای وسایل گرمایشی در سالهای گذشته

حمایت میکنم