خیریه نیکوکاران شریف

کمپین کفش بریس برای نازنین مریم

بیماری Cp که #نازنین_مریم کوچک داستان ما را گرفتار خودش نموده و قدرت تکلم و راه رفتن را از او گرفته است، ما را در بنیاد #نیکوکاران_شریف موظف داشت تا کمپینی را تحت عنوان ” نازنین مریم” راه اندازی نماییم تا به کمک شما عزیزان همیشه همراه، بار دیگر با کمک هایمان این درد بزرگ را مرهمی کوچک باشیم.
.
قصد ما در این کمپین خرید کفش #بریس برای اوست. با پیوستن به این #کمپین علتی باشیم برای شاد کردنش حتی با #هدیه ای کوچک برای پاهای کم توانش…
.
علتی باشیم بر #لبخند هم نوعمان، تا #شادی مهمان سرزده دل هایمان باشد.
.
شماره کارت: ۶۱۰۴۳۳۷۹۷۸۱۴۲۴۳۶
شماره حساب:۵۰۷۷۵۰۷۷۷۷
.
#خیریه #همدلی #مهربانی #کمک #کمک_مردمی #کمکهای_مردمی #شادی_به_توان_تو