خیریه نیکوکاران شریف

نفس یاسین در دستان شماست!

یاسین فقط چهارسالشه! در ابتدای یک مسیر طولانی که شاید می شد اسم زندگی بر اون گذاشت
اما از اولین روزهایی که چشمش رو به دنیا باز کرد نمی تونست مثل بچه های ما نفس بکشه
ریه های یاسین بدلیل ابتلای اون به بیماری سی اف نمی تونه ماده ای رو ترشح کنه که ترشحات سینه ش رو رقیق کنه و بهمین دلیل اگر هر لحظه به دستگاه مرطوب کننده متصل نباشه ظرف چند دقیقه دچار انسداد ریه میشه و این یعنی پایان زندگی این فرشته ی کوچک زمینی ما!
هزینه های درمان این کودک نوگل بسیار بالاست و فقط برای فیزیوتراپی نیاز به یک جلیقه ی چهل میلیونی داره که بعلت دست تنگ مادر ، با یک حالت دردآور انجام میشه
جوری که یاسین کوچولوی ما بارها دست مادرش رو می گیره که کمتر درد بکشه?
نفس یاسین در دستان ما و شماست ؛ کمک کنیم تا به شماره نیفته!
ازتون دعوت می کنیم با هر میزان توان به کمک این نوگل باغ زندگی بشتابیم و اگر در توان ما نبود حداقل یک نفر دیگر رو از این اتفاق با خبر کنیم .
به ما ثابت شده که می تونیم به کمک هم کارهای بزرگ بکنیم.

شماره حساب: ۵۰۷۷۵۰۷۷۷۷
شماره کارت: ۶۱۰۴۳۳۷۹۷۸۱۴۲۴۳۶
به نام بنیاد خیریه نیکوکاران شریف
سرویس آپ: #۳۰۲۹۸۹*۴*۷۳۳*