خیریه نیکوکاران شریف
english

مشارکت در تامین اهدای گوشت گرم (عید قربان)

در کوچه و دیار هر کدام از ما کودکانی هستند که بعلت عدم دسترسی به خوراک سالم و مقوی اغلب دچار سوء تغذیه می شودند .
اینها فرزندان ما و شما هستند که شایسته حداقل ها برای یک زندگی خوب و آینده ای روشن تر هستند.
اینبار به بهانه #عیدقربان از شما دعوت می کنیم تا در تامین بسته مواد پروتئینی (گوشت گرم) برای تامین ریزمغذی های مورد نیاز برای رشد عزیزانمان یاریگر ما باشید تا آنها هم از خوراکی مقوی و سالم بهره مند شوند.