خیریه نیکوکاران شریف
english

رویای مهر | نوشت افزار، کیف و کفش

🍁پاییز برگ ریز هزار رنگ در راه است !
🔔صدای زنگ مدرسه ، صف های متراکم و کلاس های درس با صدایِ معلم ، همه نشانه هایی است لذتبخش که فقط در مهر دیدنی و شنیدنی است؛

اما چه بسیار کودکانی که برای تامین نیازهای اولیه دانش آموزی در تنگنا هستند.

🎁 با حمایت از کودکان مستعد تحصیل برای تامین هزینه های “خرید نوشت افزار، کیف و کفش”
می توانیم انگیزه ی امروزشان باشیم و آینده ای روشن را برایشان تصویر کنیم.


• با حمایت مؤسسه خیریه نیکوکاران شریف

• عضو ویژه مشورتی شورای اجتماعی سازمان ملل


شماره حساب: 5006277040

شماره کارت: 6104337893051183

پرداخت آنلاین :

idpay.ir/nikookaransharif