خیریه نیکوکاران شریف

خوان اول خانه ی تو | ساخت و خرید مسکن اضطراری برای زنان سرپرست خانوار

در این روزها یکی از مهمترین معضلات اجتماعی تامین مسکن است بخصوص برای خانواده هایی است که بلحاظ معیشتی در کف هرم درآمد جامعه هستند و به نوعی اغلب آنها را زنان سرپرست خانوار تشکیل می دهند . مادرانی که هم باید کار کنند و هم وظایفی بیشتر را در غیاب اجباری پدر ، برای کودکانشان ایفا کنند .
آنچه که بیشتر مادران مراجعه کننده به این خیریه را متاثر از خود کرده است در این جمله خلاصه می شود که ” مالک بخاطر عدم پرداخت بدهی ، اقدام به تخلیه محل سکونت شان کرده یا در آستانه تخلیه است ” و این یعنی فروپاشی!

از این رو و در جهت تامین نیازهای ضروری این حوزه ، بیست و هشتم مهرماه 1400، کلنگ پروژه ساختمانی “خوان اول : خانه تو” با محوریت اسکان اضطراری زنان سرپرست خانوار طی آیینی در یکی از مناطق حاشیه ای شهریار به زمین زده شد .

این نقطه ی آغازی است بر برنامه دوساله مؤسسه خیریه نیکوکاران شریف برای خرید 100 واحد مسکونی برای زنان سرپرست خانوار در سراسر ایران عزیز از تهران تا مشهد و از رشت تا سیستان و بلوچستان است که امیدواریم با حمایت همیشگی و مؤثر مردم ، قدمی اثرگذار را برای افزایش مؤلفه های امنیت در خانواده های کم برخوردار برداریم .
برای حمایت از کودکان بی سرپناه و مادران تلاشگری که برای سلامت و امنیت فرزندانشان تلاش می کنند و مامنی جز درگاه باریتعالی و امیدی جز دست مهربان شما نیکوکاران ندارند ، بشتابیم .

شماره حساب 9191838365
شماره کارت 6104337513454643
بانک ملت به نام مؤسسه خیریه نیکوکاران شریف

یا از طریق لینک “حمایت می کنم” در سمت راست همین مطلب