خیریه نیکوکاران شریف
english

تامین نوشت افزار و کیف دانش آموزان

امسال هم مثل بقیه سالها به پیشواز سال نوی تحصیلی می ریم با این فرق که امسال بر خلاف دو سال اخیر، مدرسه ها پر میشه از صدای خنده بچه ها و فصلی به یادماندنی در زندگیشون دوباره ورق می خوره .

بیایم و مثل همیشه کنار بچه هامون باشیم و “رویای مهر” امسال رو برای کودکانی که از نعمت پدر محروم هستند ، شیرین تر کنیم.

شما می تونید با واریز معادل ریالی نوشت افزار یا کیف و کفش، کنار این دانش آموزان امروز و آینده سازان فرداهامون باشید .