خیریه نیکوکاران شریف

بنام دنیا،روایت مبارزه‌ی یک کودک برای زندگی

بنام دنیا،برای زندگی

دنیا تنها پنج ماه است که قدم در این جهان پرچالش گذاشته است.اما در همین ابتدا ،زندگی‌اش همچون گل لطیفی که در شیشه‌ی عمر معصومانه‌اش، گلبرگ‌هایش را از دست می‌دهد، هر روز در معرض خطر است.

دنیا در روزهای ابتدای تولدش حدود یک ماه در بیمارستان و بخش مراقبت پزشکی نوزادان بستری بوده است.در این مدت دنیا از تشج‌های شدید و مداوم رنج می‌برده است .بنا بر گفته‌ی پزشک معالج ،این تشنج‌ها به همراه سنگ کلیه‌ای که کودک بیمار دارد ،در هر لحظه،می‌تواند موجب مرگ او شود. لذا انجام یک آزمایش ژنتیکی برای تشخیص عامل بیماری،اولین و مهم‌ترین قدم برای شروع درمان و نجات جان این کودک است.

هزینه‌ی آزمایش ژنتیکی ۱۲ میلیون تومان اعلام شده است.این ذر حالی است که خانواده ی دنیا در بحران معیشتی به سر میبرند .پدر به دلیل بیماری در بیمارستان بستری و قادر به کار کردن نیست .از همین جهت کاشانه‌ی کوچک سرایداری را از دست داده‌اند و سقفی برای زندگی ندارند .

با بررسی تیم مددکاران ما و احتساب شرایط فعلی مبلغ ۴۵ میلیون تومان بابت تهیه منزل قابل سکونت برای این خانواده باید تامین شود . که با تکمیل فرآیند آزمایش ژنتیکی دنیا ،قدم های بعدی خود را جهت جمع آوری رقم بیعانه مسکن خواهیم برداشت.شیشه‌ی عمر دنیا ، جای خالی زندگی کردن ،ادامه دادن،بزرگ شدن و آرزو کردن است .حفظ آن در دستان ما و شماست .امید این خانواده به نیکوکاران است.

با یکدیگر به نام دنیا و برای زندگی