آیلار کوچولو با موفقیت درمان شد!‌

آیلار کوچولو با موفقیت درمان شد!‌

قبل از هر چیز باید خدا را سپاس بگوییم که در بنیاد نیکوکاران شریف توانستیم با لطف خودش و یاری و کمک خیرین، گامی مهم و حیاتی برای سلامتی کودک دیگری برداریم و لبخند رضایت و شادمانی را بر لبان خود و خانواده اش بنشانیم.

آیلار دخترک کوچک، پس از تشکیل کمپینی با هدف کمک به او،‌ لگنش جراحی شده است و به سلامتی به خانه بازگشته است. امید داریم این فرشته کوچک با کمک جلسات فیزیوتراپی بهبودی کامل خود را به دستبیاورد.

آیلار کوچولو با موفقیت درمان شد!‌

کشور ما پر است از آیلار ها. کودکانی که با معصومیت به این دنیا چشم باز می کنند اما سلامتی کامل ندارند، و این وظیفه ماست که برای بهبودی این فرشتگان تلاش کنیم.

بیایید با یاری هم دنیا را برای کودکان به جای قشنگ تر و بدون درد و بیماری تبدیل کنیم.

بیشتر بخوانید: کمپین کفش بریس

 

لغو پاسخ

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد