صدخانه ی گرم تا یلدا

صدخانه ی گرم تا یلدا

JCgiLmNtc21zX2NhbXBhaWduX3RhcmdldF9pbm5lciIpLmhpZGUoKTsKJCgiLmNtc21zX3N0YXRfd3JhcCIpLmhpZGUoKTs=41213|https://sharifngo.com/wp-content/uploads/2020/12/yalda-box-1.png|full

پویش "صد خانه گرم تا یلدا"

برای تامین یکصد بخاری و وسایل گرمایشی

41408|https://sharifngo.com/wp-content/uploads/2020/12/yalda77-150x150.png,41002|https://sharifngo.com/wp-content/uploads/2020/12/d3f926b2-89a4-49cb-b206-903e2fa7edde-1-150x150.jpg

هر عدد بخاری گازی استاندارد

به قیمت عمده بازار

معادل یک میلیون تومان

پک لباس گرم کودک

به نرخ عمده بازار

معادل ۲۰۰ هزار تومان

حمایت میکنم! معرفی پروژهگزارشات

0%حمایت‌شده
0 ریال مانده تا پایان کمپین