“نفس احسان” چشم انتظار ماست!

“نفس احسان” چشم انتظار ماست!

احسان ۱۹ ماه داره و از بدو تولد از بیماری مادرزادی در اندام تنفسی اش رنج می‌بره.ده روز قبل بود که بعلت تشنج ناشی از خفگی به بیمارستان رسوندیمش و ناچاراً برای اینکه نفسش قطع نشه یه تراک توی گلوش کار گذاشته شد و تشخیص داده شد که خیلی فوری باید عمل بشه .پویش "نفس

100%حمایت‌شده
0 ریال مانده تا پایان کمپین