نفس یاسین در دستان شماست!

نفس یاسین در دستان شماست!

یاسین فقط چهارسالشه! در ابتدای یک مسیر طولانی که شاید می شد اسم زندگی بر اون گذاشت اما از اولین روزهایی که چشمش رو به دنیا باز کرد نمی تونست مثل بچه های ما نفس بکشه ریه های یاسین بدلیل ابتلای اون به بیماری سی اف نمی تونه ماده ای رو ترشح کنه که ترشحات سینه ش

1%حمایت‌شده
396000000 ریال مانده تا پایان کمپین