کمک دستان عارف و سمیه باشیم

کمک دستان عارف و سمیه باشیم

دستانت را به من بسپار، تا با انگشتان تو این بار ذکر خدا گویم. عارف و سمیه دو کودکی هستند که به صورت مادرزادی با بیماری زاده شده اند که انگشتان دستشان به هم چسبیده است. زندگی زیباتر خواهد شد، اگر باور داشته باشیم که در پایان داستان، خدا آغوشش را به سویمان باز کرده است تا

100%حمایت‌شده
0 ریال مانده تا پایان کمپین
  • 1
  • 2