توزیع شیر خشک در مناطق محروم

توزیع شیر خشک در مناطق محروم

با پایان ماه مبارک رمضان از هموطنانمان دعوت کردیم تا در پویش تامین شیرخشک از محل فطریه ، نوزادان محروم...

تامین لوازم التحریر برای هفتصد کودک بازمانده از تحصیل

تامین لوازم التحریر برای هفتصد کودک بازمانده از تحصیل

پاییز برگ ریز هزار رنگ در راه است ! صدای زنگ مدرسه ، صف های متراکم و کلاس های درس با صدایِ رسایِ معلم ، همه خبر از آمدن مهر می دهند؛ اما در میان این همه تب و تاب ، اشک، میهمان نگاه معصومانه فرزندان ما و شماست که در گوشه کنار همین شهر برای فرار از فقرِ

10%حمایت‌شده
0 ریال مانده تا پایان کمپین