اعزام مادران سرپرست خانوار به کربلا

اعزام مادران سرپرست خانوار به کربلا

اسم مشهدالرضا (ع) و کربلای حسین بن علی (ع) که می آید دلها پر می گشاید برای استشمام عطر حرم محبوب و عشقبازی با حضرت دوست. برای آن حس خوبی که قلب آدمی را به تسخیر خود در می آورد که هر رفته ای را دوباره به سوی خود می خواند ؛ مرغ دل چون

63%حمایت‌شده
181678990 ریال مانده تا پایان کمپین