گردهمایی روزه داران کوچولو و پرسنل در ضیافت افطار بنیاد

گردهمایی روزه داران کوچولو و پرسنل در ضیافت افطار بنیاد

بنیاد امور خیریه‌ی نیکوکاران شریف، این مؤسسه‌ی مردم‌نهاد گاه کلاس کوچکی می‌شود با شاگردان بزرگ! فرقی نمی‌کند هر یک از...

حضور بنیاد امور خیریه‌ی نیکوکاران شریف در بین پنج خیریه‌ی برتر

حضور بنیاد امور خیریه‌ی نیکوکاران شریف در بین پنج خیریه‌ی برتر

23 تیر 94مصادف با 27 رمضان، سازمان مدیریت صنعت شاهد گردهمایی اعضای خانه‌ی مدیران بود. بنیاد امور خیریه‌ ی نیکوکاران...

ما هم در شادی تولد فرشته‌ی آسمانی سهیم هستیم

ما هم در شادی تولد فرشته‌ی آسمانی سهیم هستیم

تهیه‌ی جهیزیه   و سیسمونی   یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های بنیاد امور خیریه‌ی نیکوکاران شریف در جهت رفع نیازهای مالی...

بازهم میهمان دل‌های پاک روستائیان روستای زوّاره ور شدیم

بازهم میهمان دل‌های پاک روستائیان روستای زوّاره ور شدیم

یازدهم تیر 94مصادف با پانزدهم رمضان، همین پنج‌شنبه‌ی گذشته بار دیگر بچه‌های بنیاد امور خیریه‌ی نیکوکاران شریف در مسجد صاحب‌الزمان...