مجری و بازیگر توانای کشورمان، جناب آقای امیر حسین مدرس، شاهد هنرمندی ایتام و زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بنیاد شد

مجری و بازیگر توانای کشورمان، جناب آقای امیر حسین مدرس، شاهد هنرمندی ایتام و زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بنیاد شد

هنرمند دوست داشتنی صدا و سیما با حضور در نمایشگاه “ارمغان شریف ” که پانزدهم اسفند 93 در مجموعه فرهنگی...

تیم ملی فوتبال امید، قبل از اعزام به کشور کویت میهمان دعای خیر مددجویان و بچه های بنیاد خیریه نیکوکاران شریف شد

تیم ملی فوتبال امید، قبل از اعزام به کشور کویت میهمان دعای خیر مددجویان و بچه های بنیاد خیریه نیکوکاران شریف شد

برپایی نمایشگاه یکروزه “ارمغان شریف” فرصتی فراهم آورد تا جمع کثیری از مربیان و بازیکنان محبوب تیم ملی فوتبال کشورمان...

برگزاری نمایشگاه عرضه صنایع دستی و هنرهای تجمسی ایتام و زنان سرپرست خانوار در مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش

برگزاری نمایشگاه عرضه صنایع دستی و هنرهای تجمسی ایتام و زنان سرپرست خانوار در مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش

پانزدهم اسفند 93، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش شاهد هنرمندی دستان کوچک و مهربان ایتام و نیزهنرنمایی زنان سرپرست خانوار تحت...

“ارمغان شریف”، نمایشگاهی برای عرضه هنرنمایی های ایتام و زنان بی سرپرست

“ارمغان شریف”، نمایشگاهی برای عرضه هنرنمایی های ایتام و زنان بی سرپرست

پانزدهم اسفند 1393 عزیزان مددجوی بنیاد امور خیریه نیکوکاران شریف صنایع دستی و هنرهای تجسمی خود را در سالن شبنم مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش عرضه...