تیم ملی فوتبال امید، قبل از اعزام به کشور کویت میهمان دعای خیر مددجویان و بچه های بنیاد خیریه نیکوکاران شریف شد

تیم ملی فوتبال امید، قبل از اعزام به کشور کویت میهمان دعای خیر مددجویان و بچه های بنیاد خیریه نیکوکاران شریف شد

برپایی نمایشگاه یکروزه “ارمغان شریف” فرصتی فراهم آورد تا جمع کثیری از مربیان و بازیکنان محبوب تیم ملی فوتبال کشورمان...

برگزاری نمایشگاه عرضه صنایع دستی و هنرهای تجمسی ایتام و زنان سرپرست خانوار در مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش

برگزاری نمایشگاه عرضه صنایع دستی و هنرهای تجمسی ایتام و زنان سرپرست خانوار در مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش

پانزدهم اسفند 93، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش شاهد هنرمندی دستان کوچک و مهربان ایتام و نیزهنرنمایی زنان سرپرست خانوار تحت...