خیریه نیکوکاران شریف

یک دنیا شادی سهم مهربانی مان

یک دنیا شادی سهم مهربانی مان

در ماه پر خیر برکت رمضان ماه نیکوکاری و همدلی به سر می بریم. کمک به شادی خانواده های ضعیف و محروم در این ماه از اهمیت بالایی برخوردار است.

بنیاد نیکوکاران شریف در تعامل با بنیاد نیکوکاری فرشته ها با رعایت نکات بهداشتی اقدام به تهیه نذری و مواد غذایی در مناطق محروم کرده تا باعث شادی و تقویت روحیه این مردمان بزرگوار باشد.

نظر خودتان را ارسال کنید