خیریه نیکوکاران شریف

یلدای باستانی با کودکان شریف

یلدای باستانی با کودکان شریف

یلدا همان شب زیبای آستانه ی زمستان که جمع خانواده هامان حتی به بهانه یک دقیقه بیشتر باهم بودن ، برقرار است.
در این میان بسیار کودکانی هستند که مهر پدری را از نخستین روزهای زندگیشان تجربه نکرده و شاید از یاد برده باشند.

و یلدای ۹۸ بهانه ای شد برای یک دورهمی صمیمانه
به وقت مهربانی ، یک دل سیر حرف های شیرین
و به صرف انار دانه دانه ی لبخند

فرزندان مان در نیکوکاران شریف ، در شب باستانی یلدا از چشمه سرشار محبت های بی دریغ تان بهره مند شدند و شادمانی را همسان تک تک اعضای خانوادها مان با جانشان حس کرده و از این دورهمی ماندگار در کنار عزیزانشان لذت بردند.

امید آن داریم تا همچون همیشه ، سایه محبت شما بر سر این نوباوگان وطن برقرار باشد تا خاطره ای خوش برایشان رقم بزنیم.
این داستانی است که شما نیکوکاران ، قهرمان آن هستید

نظر خودتان را ارسال کنید