گسترش همکاری های دوجانبه با دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

گسترش همکاری های دوجانبه با دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

دکتر توکلی رییس دبیرخانه مشارکتهای اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ایران روز دوشنبه مورخ ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ از ستاد موسسه خیریه نیکوکاران شریف بازدید و ضمن دیدار با خانم دکتر محمدی نیک مدیرعامل این نهاد مردمی بر توسعه همکاری های فیمابین تاکید نمودند.
در طی این دیدار مدیرعامل موسسه بر حضور مؤثر و سازنده در محل بیمارستان توانبخشی رفیده تاکید داشته و نسبت به تکمیل تجهیزات بیمارستان و همچنین کمک به کودکان معلول نیازمند به جراحی و خدمات توانبخشی اعم از کمک هزینه عمل جراحی و تهیه وسایل مورد نیاز و همچنین خدمات توانبخشی پس از ترخیص در دوران نقاهت ابراز آمادگی کردند .
همچنین دکتر محمدی نیک اعلام داشت موسسه نیکو کاران شریف آمادگی دارد تا در کارهای تخصصی توانبخشی با گروه های مختلف دانشگاه همکاری نموده و این مؤسسه را به عنوان یک مجموعه مردم نهاد در مسیر بالندگی و شکوفایی علوم تخصصی در این حوزه سهیم نماید.
در انتهای این دیدار، مدیرعامل موسسه نیکوکاران شریف آمادگی خود در رابطه با ارائه بسته خدمات جامع توانبخشی در مجامع سلامت محله اعلام نمود. دکتر توکلی نیز اظهار داشت : این همکاری می تواند در قالب ارایه خدمات تخصصی به کودکان فلج مغزی و بیماران معلول جسمی و حرکتی باشد و همچنین این موسسه با توجه به تجارب طولانی تخصصی در حوزه توانمند سازی مددجویان آسیب پذیر دارد، می تواند تجارب خودرا در حوزه کارآفرینی و اشتغال زایی سبک و زود بازده در اختیار سایر انجمنها قرار دهد.

لغو پاسخ

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد