خیریه نیکوکاران شریف
english

گزارش یک جشن : دیدار با فرشته های آبانی

گزارش یک جشن : دیدار با فرشته های آبانی

این بار نوبت کودکان متولد آبان بود تا برایشان جشن تولد بگیریم. از اتفاق های قشنگ این جشن تولد، تازه شدن دیدار ها بین حامیان شریف و فرشته های کوچک مان بود. هرچند این دیدار مجازی بود و آنلاین اما اغراق نیست اگر بگويیم به همان حلاوت و شیرینی فضای حضوری بود و چه بسا پرشور تر!
خدا را شاکریم که در این برنامه هم، همچون دیگر قرارهای مهربانی میان خیرین و کودکانمان، توانستیم هرچند کوتاه و کوچک، لحظاتی شاد و خاطره انگیز را برای بچه ها، حامیان و مخاطبان عزیز فراهم کنیم.
در پایان این جشن تولد دسته جمعی، کیک تولد بین بچه های حاضر در جمع تقسیم شد تا به یادگار کامشان شیرین شود و البته که تماشای شمع فوت کردن این فرشته‌ها کام دل هر بیننده ای را شیرین می‌کند.

نظر خودتان را ارسال کنید