خیریه نیکوکاران شریف
english

گزارش عملکرد تیم امدادی از روستای ابراهیم کمب

گزارش عملکرد تیم امدادی از روستای ابراهیم کمب

در اولین گزارش از مجموعه روایت های سیستان و بلوچستان به روستای ابراهیم کمب از توابع نیکشهر رسیدیم که مهمترین معضل آنها تامین و پمپاژ آب سالم به سمت روستا بود .

کمی بعدتر به منطقه اعزام شدیم و تیم اجرایی دست به کار شد و با خرید پمپ کفکش و پنل های خورشیدی برای تامین برق موتور پمپ، اولین مرحله از برنامه آب رسانی به این روستا کلید خورد.
برنامه بعدی ما توزیع سبدهای کالای خانوار و کیسه آرد خبازی در میان خانواده های این منطقه بود که ارزش ریالی هر کدام از آنها معادل یک میلیون تومان بود و برای مصرف یکماهه مردم این دیار کفایت می کند.
بی شک این مسیر ادامه دارد و با تکمیل مراحل اجرایی پروژه های درحال انجام ، اخبار تکمیلی آن متعاقبا به اطلاع شما خوبان خواهد رسید .

نظر خودتان را ارسال کنید