خیریه نیکوکاران شریف
english

گزارش روند بررسی آثار جشنواره شریف

گزارش روند بررسی آثار جشنواره شریف

با پایان مهلت دریافت آثار، مرحله اول داوری اولین جشنواره داستان کوتاه شریف به پایان رسید و امروز گزارش حاصل رو در قالب یک برنامه ویدیویی به حضورتان تقدیم می کنیم.
از شرکت کنندگان در این مسابقه دعوت می کنیم، این گزارش رو تا آخر ببینند.
برگزیدگان نهایی این رویداد تا پایان شهریورماه معرفی و در برنامه ای از برگزیدگان تقدیر خواهد شد

نظر خودتان را ارسال کنید