خیریه نیکوکاران شریف
english

گزارش تصویری اهدای یکصد بخاری | پویش صد خانه گرم تا یلدا

گزارش تصویری اهدای یکصد بخاری | پویش صد خانه گرم تا یلدا

با همت شما نیکوکاران شریف،
امسال هم تونستیم مثل سال‌های قبل، یک بار دیگه پویش “صد خانه گرم تا یلدا” رو با موفقیت به پایان برسونیم.
بی شک همه این اتفاقات خوب، بدون همیاری و نگاه مهربانانه ی شما میسر نمی شد ، از همین رو مراتب احترام خودمون رو با جان و دل به محضرتون تقدیم می کنیم.

بعضی اوقات ، عکس ها و تصاویر بسیار گویا تر و بهتر می توانندجان مطلب را ادا کرده و همه پیام را به بهترین وجه انتقال بدهند ، پس بی هیچ وقفه ای دعوتتون می کنیم ویدیوی توزیع بخاری ها در میان مددجویان عزیزمون رو با ما به تماشا بنشینید.

نظر خودتان را ارسال کنید