خیریه نیکوکاران شریف

گزارش تصویری اکران عمومي فيلم بدون تاريخ بدون امضا

گزارش تصویری اکران عمومي فيلم بدون تاريخ بدون امضا

گزارش تصویری اکران عمومي فيلم تاثير گذار بدون تاريخ بدون امضا در پرديس سينمايي ملت

موسسه خيريه نيكوكاران شريف جهت تأمين مرغ سبد غذايي نيازمندان، طی برنامه ای فرهنگی اقدام به اکران عمومی فیلم “بدون تاریخ، بدون امضا” نمود.

سپاس بي كران از حضور گرم خانواده بزرگ بنياد نيكوكاران شريف

شریف باشیم و ماندگار

نظر خودتان را ارسال کنید