گزارش تصویری اکران عمومی فیلم بدون تاریخ بدون امضا

گزارش تصویری اکران عمومی فیلم بدون تاریخ بدون امضا

گزارش تصویری اکران عمومی فیلم تاثیر گذار بدون تاریخ بدون امضا در پردیس سینمایی ملت

موسسه خیریه نیکوکاران شریف جهت تأمین مرغ سبد غذایی نیازمندان، طی برنامه ای فرهنگی اقدام به اکران عمومی فیلم “بدون تاریخ، بدون امضا” نمود.

سپاس بی کران از حضور گرم خانواده بزرگ بنیاد نیکوکاران شریف

شریف باشیم و ماندگار

لغو پاسخ

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد