خیریه نیکوکاران شریف
english

اهدای کمک های غیر نقدی

مؤسسه نیکوکاران شریف ارتباط بسیار سازنده، مطلوب و مفیدی با نهادها، شرکت ها و سازمان ها و موسسات دولتی و غیر دولتی برقرار ساخته است که این مراودات، نقش بسیار مهمی در مجموعه فعالیت های این مجموعه به لحاظ کمک رسانی به خانواده های ایتام، بی سرپرست و بد سرپرست دارد.

در این راستا شفاف سازی از جمله مواردی است که نیکوکاران شریف آن را در اولویت امور خود قرارداده است تا مخاطبان این نهاد بتوانند با دریافت اطلاعات جامع نسبت به انجام حمایت اقدام نمایند . سازمانها می توانند علاوه بر همراهی با این مؤسسه در حمایت از نیازمندان و سهیم شدن در فعالیت های انسان دوستانه ،از برکات الهی و تأثیر گذاری مثبت در انجام مسئولیت های انسانی و اجتماعی بهره مند گردند.

اگر سازمان شما علاقمند به اهدای کمک های غیرنقدی به نفع مددجویان این مؤسسه است با شماره 61604 داخلی 1400 تماس بگیرید.