کمک های ارسالی به مناطق سیلزده

کمک های ارسالی به مناطق سیلزده

گزارش تصویری نوبت دوم کمک های ارسالی به مناطق سیلزده خوزستان
ارایه خدمات پایش سلامت و بهداشت در روستاهای سیل زده خوزستان

 

لغو پاسخ

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد