خیریه نیکوکاران شریف

کارگاه پیشگیری و تشخیص سرطان پستان

کارگاه پیشگیری و تشخیص سرطان پستان

توجه به سلامت زنان سرپرست خانوار به عنوان رکن اصلی خانواده های بی سرپرست یا بد سرپرست و برگزاری دوره های آموزشی خودمراقبتی و همچنین انجام تست های پزشکی ، از مهمترین سرفصل های حمایتی در “مؤسسه خیریه نیکوکاران شریف” و “خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان نور” است.
در این راستا با هم افزایی پتانسیل های در اختیار دو مجموعه و با همکاری مرکز تحقیقات سرطان پستان پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی ، “کارگاه آموزشی پیشگیری ، خود آزمایی و تشخیص سرطان پستان” در روز هفدهم تیرماه ۹۸ به میزبانی سالن اجتماعات خیریه نیکوکاران شریف و با حضور فعال زنان مددجوی سرپرست خانوار برگزار شد .
مدرس این دوره سرکار خانم لیلا حیدری درباره روش های خودمراقبتی در این حوزه و همچنین راه های خودآزمایی شخصی زنان برای کنترل احتمالی سلامت آموزش هایی را ارایه کرد و نکاتی را در این باب به بحث و بررسی گذاشت.

نظر خودتان را ارسال کنید