کارگاه آموزشی پیشگیری از کودک آزاری برگزار شده در تهران

کارگاه آموزشی پیشگیری از کودک آزاری برگزار شده در تهران

در راستای ارتقای سطح دانش خانواده های تحت پوشش و برنامه ریزی های انجام شده، تیم توانمندسازی موسسه خیریه نیکوکاران شریف در اولین هفته شهریور ماه اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی “پیشگیری از کودک آزاری ” با حضور زنان سرپرست خانواده نمود.
در این کارگاه که با همکاری متخصصان روانشناسی کودک برگزار شد مباحثی از جمله : شناخت پدیده کودک آزاری، انواع کودک آزاری (جسمی، روانی، غفلت، جنسی)، کودک آزار کیست، بلایی به نام راز، علائم کودک آسیب دیده ( قبل از بلوغ، بلوغ، بعد از بلوغ) و واکنش به کودک آسیب دیده به طرح و گفتگو گذاشته شد که در نهایت کارگاه با پرسش و پاسخ باز مددجویان حاضر و ارایه مشورت های لازم به ایشان پایان یافت.

لغو پاسخ

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد