خیریه نیکوکاران شریف

کارگاه “آگاهی از اعتیاد و موادمخدر”

کارگاه “آگاهی از اعتیاد و موادمخدر”

همزمان با روز جهانی مبارزه با مواد مخدر ، کارگاه “آگاهی از اعتیاد و موادمخدر” برای دختران ۱۰ تا ۱۷سال مددجوی تحت پوشش مؤسسه خیریه نیکوکاران شریف درواحد حمایتی و توانمندسازی برگزار شد .
در این رویداد یک روزه که با رویکرد ارایه اطلاعات درباره انواع مخدر و عوارض دهشتناک آن به اجرا رسید ، سعی شد تا ضمن اطلاع رسانی از کارکرد زیان بار اینگونه مواد ، راه های رویارویی و مقابله با گسترش مصرف آن به بحث و بررسی گذاشته شود و در نهایت با بهره گیری از نکات اشاره شده توسط کارشناس آموزشی و همچنین حاضران این دوره به مدلی کارآمد برای احتراز حداکثری از بروز آسیب های ناشی از مواد مخدر برسند .

نظر خودتان را ارسال کنید