برگزاری کارگاه آشنایی با مسایل دوران بلوغ در تهران

برگزاری کارگاه آشنایی با مسایل دوران بلوغ در تهران

دوران بلوغ به عنوان یک دوره حساس از زندگی هر فرد با چالش های بسیاری همراه است. این بازه زمانی مهم اگر با شناخت فواید و آسیب ها همراه باشد می تواند در شکل گیری فرد و به تناسب آن برخورد منطقی با تغییرات هورمونی و جسمانی که پدیدار می شود، نقش مؤثری را ایفا کند و در آن سوی سکه نیز اگر به درستی با آن همراستا نشود می تواند لطمات جدی ای را بر انسان وارد نماید.

واحد توانمندسازی موسسه نیکوکاران شریف با هدف آموزش به دختران در آستانه بلوغ در سومین هفته مرداد ماه، کارگاه بلوغ جسمی را در سالن همایش های موسسه برگزار کرد.
در این کارگاه آموزشی مسائل مربوط به دوران بلوغ، شناخت و نحوه مواجهه با تغییرات فیزیولوژیکی برای دخترانمان شرح داده شد. این کارگاه ها به منظور افزایش سطح دانش عمومی برای تمامی اعضای خانواده های تحت پوشش برگزار می گردد تا در آینده نزدیک بتوانند نسبت به حل مسائل پیش آمده در تعامل با کنش های موجود در جامعه در قالب ارایه یک سیستم صحیح خود مراقبتی بهترین تصمیم را بگیرند.

لغو پاسخ

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد