کارگاه آموزشی آشنایی با بیماری های مقاربتی

کارگاه آموزشی آشنایی با بیماری های مقاربتی

واحد توانمندسازی مؤسسه خیریه نیکوکاران شریف در راستای حفظ سلامت جسمی خانواده های آسیب دیده تحت پوشش، کارگاه آموزشی شناخت و آشنایی با بیماری های مقاربتی را برای زنان سرپرست خانوار و دختران متأهل جوان تحت پوشش برگزار نمود. در این کارگاه که با همکاری تیم متخصصین انجمن پایش سلامت و بهداشت زنان برگزار گردید مواردی همچون چگونگی پدید آمدن بیماری های آمیزشی، وفاداری و رعایت اصول اخلاقی، شناخت فیزیولوژی بیماری ها، راه های کنترل و درمان، راه های پیشگیری و علائم و هشدارهای مرتبط با این دست از بیماری ها به حاضرین در این دوره آموزش داده شد.

لغو پاسخ

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد