کارگاه آموزشی ” آشنایی با بیماری های مقاربتی”

کارگاه آموزشی ” آشنایی با بیماری های مقاربتی”

واحد توانمندسازی مؤسسه خیریه نیکوکاران شریف در راستای حفظ سلامت جسمی خانواده های آسیب دیده تحت پوشش، کارگاه آموزشی شناخت و آشنایی با بیماری های مقاربتی را برای زنان سرپرست خانوار و دختران متاهل جوان تحت پوشش برگزار نمود. در این کارگاه که با همکاری تیم متخصصین انجمن پایش سلامت و بهداشت زنان برگزار گردید مواردی همچون چگونگی پدید آمدن بیماری های آمیزشی، وفاداری و رعایت اصول اخلاقی، شناخت فیزیولوژی بیماری ها، راه های کنترل و درمان، راه های پیشگیری و علائم و هشدارهای مرتبط با این دست از بیماری ها به حاضرین در این دوره آموزش داده شد.

لغو پاسخ

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد