خیریه نیکوکاران شریف

چرا توانمند سازی زنان مهم است؟

چرا توانمند سازی زنان مهم است؟

توانمند سازی زنان به معنی بهبود و ارتقای کیفیت زندگی، موقعیت اجتماعی، مالی، سیاسی و قانونی زنان و همچنین تضمین سطح مناسب در جامعه برای آنان به گونه ای است که مطمئن باشند می توانند:

  • از حقوق خود دفاع کنند.
  • احساس اعتماد به نفس، احترام و توجه داشته باشند.
  • کنترل زندگی خود را در داخل و خارج از منزل در دست داشته باشند و شغل مناسبی اتخاذ نمایند.
  • قدرت اختیار و انتخاب داشته باشند.
  • ورزش مورد علاقه خود را ادامه دهند و عقاید مذهبی خود را داشته باشند.
  • در مسائل مالی و اجتماعی حقوق برابر با مردان داشته باشند.
  • فرصت آموزش و تحصیلات داشته باشند.
  • محیط کار امن و راحت داشته باشند.

چرا توانمندسازی زنان مهم است؟

اهمیت توانمند سازی زنان در داشتن شغل

زنان حدود نیمی از جمعیت را تشکیل می دهند و تعداد زیادی از آن ها در سراسر جهان بیکار هستند. توانمند سازی زنان می تواند تأثیر بسزایی در بهبود اقتصاد جهانی داشته باشد.

نقش توانمند سازی زنان در استعداد یابی

زنان به اندازه مردان مهارت و استعداد دارند ولی متأسفانه در گذشته به زنان اجازه آموزش های پیشرفته همچون مردان داده نشده است و به همین دلیل امروزه برای اکتساب یک شغل توسط زنان بررسی های بیشتری انجام می شود و زنان باید توانایی های خودشان را به طور کامل نشان دهند و به سادگی به زنان اعتماد نمی کنند. بنابراین توانمند سازی زنان نقش بسزایی خواهد داشت.

مزایای اقتصادی توانمند سازی زنان

تقویت و توانمند سازی زنان به آنان کمک می کند تا روی پای خود بایستند و علاوه بر کسب درآمد برای خانواده خود بتوانند به اقتصاد کمک نمایند.

توسعه ملی

زنان به طور فزاینده ای به توسعه کشور علاقه مند هستند و همواره با عملکرد فوق العاده خود در هر حوزه ای اعم از علم پزشکی، مدیریت، طراحی و … موجب رضایت و بهبود و توسعه ملی شده اند.

کاهش فساد

توانمند سازی زنان و آموزش آنان به کاهش فساد در جامعه کمک می کند و تقویت آنان در جامعه و ارائه آموزش های اجتماعی برایشان منجر به این می شود که از حقوق خود مطلع شوند و از تعرّض و خشونت در برابر زنان جلوگیری به عمل خواهد آمد.

در بسیاری از مشاغل زنان بهتر از مردان هستند

زنان در بعضی از بخش ها بهتر از مردان هستند و در صورت توانمند سازی می توانند جایگزین آنان شوند.

موسسه خیریه نیکوکاران شریف در جهت توانمند سازی زنان چه می کند؟

با توجه به اینکه توانمند سازی زنان مزایای زیادی در جامعه دارد، موسسه خیریه نیکوکاران شریف نیز سعی می کند به روش های گوناگون نقشی در توانمند سازی زنان ایفا نماید و در این میان توجه خاصی به توانمند سازی زنان سرپرست خانوار دارد و با برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی مختلف سعی در ایجاد مهارت در زنان دارد و تا بتوانند کسب درآمد نمایند. زنان سرپرست خانوار که برای یافتن شغل با مشکلات بیشتری مواجه هستند با کسب مهارت های مختلف می توانند در منزل و ضمن تربیت فرزندان خود منبع درآمد مناسبی نیز برای خود ایجاد نمایند.

برای حمایت از هر چه بهتر شدن وضع زندگی زنان سرپرست خانوار و توانمند سازی آنان می توانید از طریق کلیک روی دکمه حمایت میکنم با ما همراه شوید.

حمایت میکنم

نظر خودتان را ارسال کنید