خیریه نیکوکاران شریف
english

پیام شادباش مدیرعامل بمناسبت شب باستانی یلدا

پیام شادباش مدیرعامل بمناسبت شب باستانی یلدا

نام خدا آرامبخش قلبهاست

اینک در آستان مهربانانه ی شما عزیزان، زمستانی و یلدایی دیگر را آغاز می‌کنیم.
باشد که این شب بلند یادآور کوتاهی زندگی باشد و ارج نهادن به یک دقیقه بیشتر در کنار هم بودن!
با هم بودنی که چراغ امید را در دل تک‌تک مان روشن و از اکنون مژده دوباره رسیدنِ بهار را سر می‌دهد.
به بودن یکایک شما همراهان گرامی دلگرمیم که خود چراغ راه مهربانی هستید.

یلدایتان مبارک و فرخنده
دکتر شیوا محمدی نیک
بنیانگذار و مدیرعامل

نظر خودتان را ارسال کنید