پرداخت ودیعه مسکن به مددجویان

پرداخت ودیعه مسکن به مددجویان

در تیرماه سال جاری به چندین خانواده تحت پوشش که محل مناسبی برای اسکان نداشتند ودیعه مسکن پرداخت شد تا سقفی برای روزهای گرم تابستان داشته باشند و صدای خنده کودکانشان در فضای خانه طنین انداز شود.

از میان درخواست های وارده به واحد حمایتی و توانمندسازی در خصوص فراهم کردن شرایط اسکان، دو پرونده توجه مان را بیشتر به خود معطوف کرد. مریم دخترک نه ساله ای که در یکی ازاتاق های مهدکودک در جنوب تهران همراه مادرش زندگی می کرد. دختری که غم نداشتن پدر از یک طرف و نداشتن سقفی امن از طرف دیگر تعطیلات تابستانه اش را غم انگیز کرده بود با نظر مساعد تیم ستادی و تامین هزینه ودیعه ، امروز در خانه ای کوچک اما امن همراه مادرش زندگی می کند.

در پرونده دیگر برای بانویی که همسرش فوت کرده و با 5 فرزند خردسالش در اتاقی نمور و کوچک در خیابان های جنوب پایتخت، امرار معاش می کرد ، موفق شدیم سقفی مطمئن بیابیم تا این خانواده عزیز هم امروز در خانه ای با شرایط بهتر و شادتر کنار هم زندگی کنند.

لغو پاسخ

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد