خیریه نیکوکاران شریف
english

پرداخت مستمری ماهانه به مددجویان بنیاد نیکوکاران شریف

پرداخت مستمری ماهانه به مددجویان بنیاد نیکوکاران شریف

پرداخت مستمری ماهانه مددجویان بنیاد نیکوکاران شریف
مستمری ماهانه بنیاد نیکوکاران شریف برای 2500 خانوار مددجو ، یکم مرداد به حساب خانواده های نیازمند واریز شد .
به گزارش واحد مددکاری بنیاد ، این واریزی ماهیانه ابتدای هر ماه شمسی بصورت منظم و در جهت حمایت تامین نیازهای اولیه خانواده های تحت پوشش انجام وهمچنین سبدهای کالای ضروری حاوی مواد پروتئینی، شوینده، غلّات ، حبوبات به مددجویان این بنیاد اهدا می گردد.
دکتر شیوا محمدی نیک بنیانگذار بنیاد شریف با اشاره به گستره برنامه های این بنیاد در جهت رفع نیازهای اولیه مددجویان ، آن را بخشی از انواع خدمات متعدد این نهاد مردمی به خانواده های نیازمند برشمرد .

بنیاد شریف | حامی ایتام ، کودکان بد سرپرست و زنان سرپرست خانوار

سازمان‌ خیریه در ایران و جهان

آن‌چه در مورد خیریه ها نمی‌دانید!

کمک به مرکز خیریه ، کمک به خودتان است.

آشنایی با 10 صندوق خیریه برتر دنیا در زمینه‌های متفاوت

خیریه های تهران برای برگزاری یک رویداد موفق چه می‌کنند؟