خیّرین نیکوکار و شریف می توانند با پرداخت ماهیانه مبلغ حداقل ده هزار تومان سرپرستی ایتام را در بنیاد برعهده بگیرند. باید توجه داشت میزان کمک مالی خیّرین گرامی متناسب با رضایت قلبی و توان مالی نیکوکاران شریف می باشد.

حامیان گرامی و نیکوکار می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و نیز ملاقات حضوری خود با مددجویان بنیاد طی تماس تلفنی با شماره ۶۶۹۱۹۷۷۰ واحد مشارکتهای مردمی و یا واحد مددکاری بنیاد نسبت به این امر اقدام نمایند.

download-files