خیریه نیکوکاران شریف
english

پایش های پزشکی مددجویان

پایش های پزشکی مددجویان

کسی که سلامتی دارد امید دارد و کسی که امید دارد همه چیز دارد.
سلامت و درمان مددجویان تحت پوشش، همواره یکی از دغدغه‌های اصلی مؤسسه خیریه نیکوکاران شریف بوده است.
در همین راستا، ویزیت ماهانه مددجویان به صورت مداوم و پیوسته، توسط پزشک عمومی، روانپزشک، دندانپزشک و متخصص زنان و سایر تخصص های پزشکی، تنها بخش کوچکی از خدمات مؤسسه ذیل سرفصل درمان است.
واحد حمایتی و توانمندسازی در هر ماه با تحلیل اطلاعات پرونده مددجویان و شناسنایی مشکلات ایشان در حوزه بهداشت و درمان، نسبت به دعوت پزشکان متخصص در هر حوزه اقدام و برنامه ویزیت مددجویان را به اجرا می گذارد.
پزشکانی که در این مسیر همراه و همگام مؤسسه هستند در قالب مسؤولیت اجتماعی و بصورت کاملا داوطلبانه در کنار زنان و کودکان این سازمان مردم نهاد هستند که به نوبه خود از ایشان سپاسگزاریم.

نظر خودتان را ارسال کنید