واحد مسکونی که دچار سانحه ی حریق شده بود، بازسازی می شود

تیم اعزامی بنیاد خیریّه ی نیکوکاران شریف روز شنبه چهارم مرداد ماه سال 1393، مقارن با بیست و هشتم ماه مبارک رمضان، بازدید مجددی از بافت بسیار فرسوده ی منزلی در روستای زوارّه ور و همچنین واحد مسکونی که در منطقه ی پیشوای ورامین دچار سانحه ی حریق شده بود، به عمل آورد. در این رویداد تاسف بار، تمام اثاثیه ی منزلی که گرفتار کام آتش شده بود به تلّی از خاکستر مبدّل شده بود.

طی این بازدید تمهیداتی نسبت به اولویت بازسازی واحد مسکونی که به طور کامل تخریب شده بود، صورت گرفت تا پس از بازسازی، به لوازم خانگی تجهیز شده و در اقدام بعدی، مرمّت واحد مسکونی واقع در روستای زوّاره ور در راس کار بنیاد خیریه ی نیکوکاران شریف قرار گیرد

لغو پاسخ

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد