واحد مستمری/سبد کالا

واحد مستمری/سبد کالا

پس از بررسی و کارشناسی های لازم، کلّیه ­ی مددجویان تحت پوشش بنیاد ماهیانه مبلغی را به عنوان کمک هزینه دریافت می­ کنند. همچنین به این عزیزان سبدهای کالا نیز اهدا می شود که حاوی مواد پروتئینی، شوینده، غلّات ، حبوبات و … می­ باشد.